Ceyhun MİKAYILOV, Fəxri HƏSƏNOV, Səbuhi YUSİFOV
March 2016
Residential Electricity Use Effects of Population In Russia In this study, we examined impacts of population age groups of 15-64 and 65-above on residential electricity use in Russiain STIRPAT framework. Unlike many prior studies of STIRPAT framework, we analyzed the impacts of employing cointegration and error correction method in order to rule out possible spurious estimation results causing by non-stationarity of data used. Results from the Autoregressive Distributed Lags Bounds Testing approach, which is the preferable method amo[...]
Ceyhun MİKAYILOV, Fəxri HƏSƏNOV, Səbuhi YUSİFOV
March 2016
Sustainable Development and Stirpat Framework   This study discusses the concept of sustainable development and İPAT, Impact and STIRPAT model frameworks which are related to environment protection - one of the important elements of sustainable development concept - with another elements of that concept – economic growth and social factors. It has been noted that deterministic nature of IPAT and Impact frameworks restricts their wide application in empirical studies in order to estimate relationships between environmenta[...]
Xətai ALIYEV, Ilkin GASIMOV
March 2016
Banking has played a significant role in economies throughout the history and especially, in the contemporary world. This sector also started to develop in Azerbaijan economy after regaining independence in 1991. This article analyzes development of banking system in Azerbaijan economy for the period of 1991-2012, in the context of conventional, Western banking system, or the Islamic banking system. Moreover, legal basis for banking operations was also discussed considering the characteristics of the both banking systems. The research[...]
Altay İsmayılov, Xətai Alıyev
February 2016
Dünya təcrubəsində neftlə zəngin olan olkələrin bu ehtiyatlardan əldə edilən gəlirləri istifadə etmək istiqamətində qarşıya bir-birindən fərqli 2 model çıxmaqdadır: Nigeriya və Norveç Modelləri. Neft gəlirlərindən səmərəli istifadə baxımından Nigeriya Modeli uğursuz bir modeldir. Nigeriya və bu grupa aid edilən digər olkələrdə neft gəlirləri əsasən siyasi iqtidarların maraqları istiqamətində istifadə edilərək, iqtisadiyyatın kompleks şəkildə inkişafıyla nətic[...]
Shahriyar MUKHTAROV, Khatai ALİYEV
February 2016
  Merkez Bankalarının aktarım mekanizmasının nasıl çalıştığını anlamaları, para politikası araçlarının üretim düzeyi ve enflasyona etki düzeyi ile bu etkileşimin sürecini bilmeleri açısından önemlidir. Parasal aktarım mekanizması para arzında veya kısa dönem faiz oranındaki politika değişimlerinin toplam çıktı ve istihdam gibi reel değişkenleri etkilemesini açıklar. Bu çalışmada Azerbaycan’da parasal aktarım mekanizmal[...]

Search


Order by


Years